Quảng cáo Facebook là gì?

Quảng cáo Facebook là hình thức trả phí để được hiển thị thông tin, hình ảnh, video về sản phẩm, dịch vụ của bạn trên bảng tin của những người dùng facebook, chọn lọc hiển thị theo vùng miền, độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, hành vi quan tâm của khách hàng, nhắm đúng khách hàng đang quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ mà bạn cung cấp.

Các hình thức quảng cáo trên Facebook bao gồm:

Thăng hạng bài viết (Page Post Engagement)

– Đây là hình thức quảng cáo tăng lượng tương tác bài viết trên Fanpage của bạn.

– Gián tiếp tăng lượng tương tác tự nhiên từ Like, Comment, Share của khách hàng.

– Tương tác bao gồm: Like, comment, Share, Xem hình ảnh, Nhấp vào quảng cáo, Thích trang…

– Vị trí hiển thị quảng cáo: Bảng tin máy tính, Bảng tin trên di động, Cột phải.

– Chi phí tính theo lượt tương tác.

Thăng hạng bài viết (Page Post Engagement)

– Đây là hình thức quảng cáo tăng lượng tương tác bài viết trên Fanpage của bạn.

– Gián tiếp tăng lượng tương tác tự nhiên từ Like, Comment, Share của khách hàng.

– Tương tác bao gồm: Like, comment, Share, Xem hình ảnh, Nhấp vào quảng cáo, Thích trang…

– Vị trí hiển thị quảng cáo: Bảng tin máy tính, Bảng tin trên di động, Cột phải.

– Chi phí tính theo lượt tương tác.

Tăng lượt thích Trang (Page Likes)

– Đây là hình thức quảng cáo tăng lượng fan cho Fanpage của bạn.

– Vị trí hiển thị quảng cáo: Bảng tin máy tính, Bảng tin trên di động, Cột phải

– Chi phí tính theo lượt thích trang.

Tăng lượt thích Trang (Page Likes)

– Đây là hình thức quảng cáo tăng lượng fan cho Fanpage của bạn.

– Vị trí hiển thị quảng cáo: Bảng tin máy tính, Bảng tin trên di động, Cột phải

– Chi phí tính theo lượt thích trang.

Truy cập đến Website (Clicks to Website)

– Đây là hình thức quảng cáo Website kết hợp với Fanpage.

– Dẫn người dùng lướt Facebook truy cập vào URL website bạn quảng cáo.

– Tăng lượng truy cập vào website của bạn từ Facebook.

– Gián tiếp tăng lượt thích trang, lượt tương tác, tiếp cận…

– Vị trí hiển thị quảng cáo: Bảng tin máy tính, Bảng tin trên di động, Cột phải.

– Chi phí tính theo lượt Click ( nhấp chuột ) vào website .

Truy cập đến Website (Clicks to Website)

– Đây là hình thức quảng cáo Website kết hợp với Fanpage.

– Dẫn người dùng lướt Facebook truy cập vào URL website bạn quảng cáo.

– Tăng lượng truy cập vào website của bạn từ Facebook.

– Gián tiếp tăng lượt thích trang, lượt tương tác, tiếp cận…

– Vị trí hiển thị quảng cáo: Bảng tin máy tính, Bảng tin trên di động, Cột phải.

– Chi phí tính theo lượt Click ( nhấp chuột ) vào website .

Truy cập đến Website (Clicks to Website) - Nhiều sản phẩm ( Multi Products)

– Đây là hình thức quảng cáo Website với nhiều sản phẩm, dịch vụ kết hợp với Fanpage.

– Hiển thị được nhiều sản phẩm, dịch vụ cùng lúc trong 1 mẫu quảng cáo.

– Hiển thị được tối đa 5 sản phẩm ( hình ảnh, link ) và 1 Logo Fanpage.

– Vị trí hiển thị quảng cáo: Bảng tin máy tính, Bảng tin trên di động, Cột phải.

– Chi phí tính theo lượt Click ( nhấp chuột ) vào website .

Truy cập đến Website (Clicks to Website) - Nhiều sản phẩm ( Multi Products)

– Đây là hình thức quảng cáo Website với nhiều sản phẩm, dịch vụ kết hợp với Fanpage.

– Hiển thị được nhiều sản phẩm, dịch vụ cùng lúc trong 1 mẫu quảng cáo.

– Hiển thị được tối đa 5 sản phẩm ( hình ảnh, link ) và 1 Logo Fanpage.

– Vị trí hiển thị quảng cáo: Bảng tin máy tính, Bảng tin trên di động, Cột phải.

– Chi phí tính theo lượt Click ( nhấp chuột ) vào website .

Lượt xem Video (Video View):

– Đây là hình thức quảng cáo Video đăng trên Fanpage để tăng lượt xem video, tương tác.

– Đây là xu hướng quảng cáo mới trong tương lai.

– Vị trí hiển thị quảng cáo: Bảng tin máy tính, Bảng tin trên di động, Cột phải.

– Chi phí tính theo lượt xem Video .

Lượt xem Video (Video View):

– Đây là hình thức quảng cáo Video đăng trên Fanpage để tăng lượt xem video, tương tác.

– Đây là xu hướng quảng cáo mới trong tương lai.

– Vị trí hiển thị quảng cáo: Bảng tin máy tính, Bảng tin trên di động, Cột phải.

– Chi phí tính theo lượt xem Video .