WEBSITE BÁN HÀNG

Các tính năng chính:

– Giao diện bán hàng 

– Liệt kê danh mục sản phẩm

– Tùy biến tìm sản phẩm theo giá

– Đặt hàng online

– Gửi đơn hàng về mail

– Các nút thao tác nhanh khi truy cập bằng điện thoại

Một số website bán hàng do chúng tôi thực hiện